Контакти

Още за нас

За оферти и заявки за разпространение на брошури, листовки и диплянки:

Офис Реклама за София

  • адрес: бул. Джавахарлал Неру 28, Силвър център

  • e-mail: office@reklamazasofia.com